Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Doktorant
Jesteś tu: Doktorant > Polski > O nas > FAQ
 

 Najczęściej zadawane pytania

 
1. Skąd pochodzą środki Samorządu Doktorantów? - czyli budżet Samorządu Doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 
Środki niezbędne do funkcjonowania Samorządu Doktorantów SGH zapewnia Uczelnia. O podziale tych środków decyduje Zarząd Samorządu Doktorantów SGH (par. 23 Statutu). Przewodniczący Samorządu przedstawia Radzie Samorządu do informacji preliminarz podziału środków materialnych Samorządu (par. 24 Statutu). Zarząd zobowiązany jest do składnia organom uczelni sprawozdania z rozdziału tych środków oraz rozliczania przekazanych środków nie rzadziej niż raz w danym roku akademickim (art. 202 ust. 6 Ustawy). Uczelnia ma prawo określenia zasad dysponowania przez Samorząd przekazanymi środkami materialnymi (par. 3, ust. 3 Statutu).