Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Doktorant
 

 Stypendia i staże zagraniczne

 

​Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z bardzo szeroką ofertą stypendiów zagranicznych skierowaną do doktorantów oraz młodych pracowników nauki.


Aktulane informacje

 1. Baza ofert stypendialnych www.euraxess.pl
 2. Stypendia dla nauki, dla rozwoju, dla Mazowsza , http://stypendia-dlanauki.sgh.waw.pl
 3. Poradnik MNiSW
 4. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

Międzynarodowe Programy Badawcze i Edukacyjne

 1. Stypendia Fulbright-Schuman
 2. Rubicon programme for PhD students
 3. German Historical Institute Doctoral and Postdoctoral Fellowships


Pobyty badawcze za granicą dla doktorantów

 1. Komisja Europejska - Działania „Marie Curie”:  http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index.htm
 2. European Research Council: http://erc.europa.eu/
 3. International Visegrad Fund: http://www.visegradfund.org/grants.html
 4. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: http://www.fnp.org.pl/
 5. Joint Research Centre: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm
 6. UNESCO: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=29473&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
 7. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: http://www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm
 8. Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: http://fss.org.pl/pl/dzialanie1
 9. Deutscher Akademischer Austausch Dienst: http://www.daad.pl/pl/index.html
 10. Fundacja im. K. Adenauera: http://www.kas.de/proj/home/home/48/8/webseite_id-3418/index.html
 11. Fundacja im. Friedricha Eberta: http://www.feswar.org.pl/
 12. Alexander von Humboldt Foundation: http://www.humboldt-foundation.de/web/programmes.html
 13. European University Institute: http://www.eui.eu/Home.aspx