Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
Doktorant
 

 Akademiki

 

Doktoranci SGH mają prawa do ubiegania się o skierowanie do zamieszkania w danym domu studenta SGH, czyli w domu studenta „Sabinki” albo w domu studenta „Grosik”. Doktoranci zamieszkują w pokojach jedno- albo dwuosobowych.

W celu uzyskania informacji o wolnych miejscach w akademikach prosimy o kontakt z przewodniczącą OKS: Danielem Wieteskim: daniel.wieteski@doktorant.sgh.waw.pl , lub z wiceprzewodniczącą OKS: Małgorzatą Hryciuk: malgorzata.hryciuk@sgh.waw.pl

Dokumenty

Wniosek znajduje się w załączniku nr 1 do Zarządzenia Rektora SGH nr 7 z dnia 31.01.2012 r. – strony 4-5, wniosek dla obywateli polskich oraz strona 6, wniosek dla cudzoziemców.

Wszystkie zasady dotyczące przyznawania miejsc w domach studenta SGH dla doktorantów – uczestników studiów doktoranckich SGH – zawarte są w Zarządzeniu Rektora SGH nr 7 z dnia 31.01.2012 r. pod tą samą nazwą. Zarządzenie znajduje się w zakładce akty prawne.

Doktoranci, którzy muszą udokumentować swój dochód, przedstawiają dokumenty jak dołączane do wniosku o stypendium socjalne. Poniżej znajduje się lista podstawowych dokumentów koniecznych do wyliczenia dochodu. Pełne zasady znajdują się w Zarządzeniu Rektora SGH nr 27 z dnia 06.06.2012 r. w sprawie przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zarządzenie znajduje się w zakładce akty prawne.

Do wniosku dołączamy następujące konieczne dokumenty od każdego pełnoletniego członka rodziny:

  1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2012.
  2. Oświadczenie o dochodach w roku 2012 (wzór to załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 27 w sprawie przyznawania pomocy materialnej…).
  3. UWAGA NOWY DOKUMENT Zaświadczenie z ZUS (okres oczekiwania niekiedy nawet 2 tygodnie) albo oświadczenie o wysokości odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2012.
  4. W przypadku dochodu uzyskiwanego z prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni za rok 2012.

Od niepełnoletnich członków rodziny dołączamy:

  1. Zaświadczenie ze szkoły lub uczeni (rodzeństwo do 26 lat), lub
  2. Skrócony odpis urodzenia, w przypadku dzieci nie chodzących do szkoły, lub
  3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w przypadku osoby niepełnosprawnej bez względu na wiek.

Powyżej wskazane dokumenty są podstawowymi, koniecznymi dokumentami, lecz nie wystarczą w przypadku szczególnych sytuacji np. bezrobocia. W takim przypadku niezbędne jest zapoznanie z Zarządzeniem Rektora nr 37 w sprawie przyznawania pomocy materialnej oraz dołączenie stosownych dokumentów poświadczających szczególną sytuację.