Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę
Logowanie
logo do druku
 
DOKTORANT SGH
Konferencja młodych naukowców i doktorantów : Konferencja młodych naukowców i doktorantów | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Konferencja młodych naukowców i doktorantów
Doktorant
 

 Konferencja młodych naukowców i doktorantów

 

Szanowni Państwo,


Wychodząc naprzeciw współczesnym potrzebom nauki, zapraszamy serdecznie na konferencję pt. „Ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości w świetle badań młodych naukowców”.


Celem konferencji jest integracja środowisk naukowych związanych z naukami ekonomicznymi oraz nakreślenie wspólnych płaszczyzn do wymiany poglądów i doświadczeń. Z uwagi na jej główny cel, jakim jest rozwój i wsparcie badań, konferencja wpisuje się w strategię Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Konferencja obejmuje obrady plenarne i dyskusje tematyczne z udziałem zaproszonych gości. Ponadto, w ramach uczestnictwa, istnieje możliwość opublikowania artykułu w punktowanej monografii oraz jego prezentacji podczas konferencji. Udział w konferencji, podobnie jak publikacja artykułu są bezpłatne.


Pragniemy, aby planowane wydarzenie było miejscem wymiany wiedzy pomiędzy młodymi naukowcami, a także okazją do prowadzonych w przyjemnej atmosferze dyskusji nad problemami naukowymi związanymi z naukami ekonomicznymi, finansami i naukami o zarządzaniu i jakości.


Rada Samorządu Doktorantów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ​